A hangterápia, rezgésterápia lényege

Ha az egészségünkről van szó, szeretnénk pontosan tudni, hogyan hathat egy alkalmazott eszköz vagy eljárás – s még inkább így van ez, ha alternatív gyógymódról van szó. Ezért fontosnak tartjuk, hogy röviden felvázoljuk a rezgésterápia és hangterápia lényegét.

A hangok harmonizáló, egészséget támogató hatását évezredek óta ismerik és alkalmazzák az emberek, de a hangérzetek és a hangok élettani hatásának mai értelemben vett tudományos vizsgálata csak a 19. században kezdődött el. A 20. század fizikai, zenepszichológiai, művészetpszichológiai, hangpszichológiai kutatásainak, neves agykutatók munkájának köszönhetően mára a hangterápia, rezgésterápia, zeneterápia körüli misztikum tűnőben van. Már nem úgy tekintenek e módszerekre mint mágusok, varázslók, sámánok csodatevő eljárására, hanem mint a jelen civilizáció által újra életre hívott alternatív gyógymódok egyikére, mely „high-tech” eszközökkel kiegészítve visszatért a hétköznapokba és a modern orvoslásba egyaránt. Mindez annak ellenére így van, hogy hatásuk dokumentációja még mindig hiányos, s jótékony hatásuk a kliensek elvárásán és hajlandóságán is múlik.

A természettudomány bővelkedik olyan jelenségekben, amelyekre nincs racionális magyarázat Emiatt ezek a jelenségek akár ezoterikusnak, mágikusnak is vélhetők. De minden változik, fejlődik. Az, ami korábban nagyon ezoterikusnak tűnt, az manapság már természetesnek tűnhet. Az idő dönti el, hogy miből lesz tudomány vagy ezotéria, hiszebn a megismerés és a megértés egy hosszú, gyakran ellentmondásos folyamat. Jó, ha nyitottak tudunk lenni az ismeretlen megismerésére még akkor is, ha a korábbi modellekbe az új gondolatok aktuálisan nem illeszthetők bele, vagy ellentmondanak a korábbi világképünknek. A hangterápia nem tartozik az ezotéria tárygkörébe.

Mi áll a hangterápia, rezgésterápia „újrafelfedezésének” hátterében?
Mindannyian tapasztalhatjuk, hogy a folyamatosan gyorsuló, mindig többet, gyorsabbat követelő high-speed társadalom szinte a markában tart bennünket. Technikai eszközökkel telezsúfolt életterünkben, a mindennapok stresszének és a növekvő kiszolgáltatottság megtapasztalásának kitett emberek életében a pihenés, a nyugalom és a lazítás szinte már luxus. Kevés időnk marad saját belső egyensúlyunk megtalálására és megőrzésére, nem könnyű életünknek új irányt mutatni. Ennek eredményeként egyre több ember panaszkodik betegségre, krónikus fáradtságra, kiégettségre; a depresszió lassan már népbetegségnek számít; drasztikusan nő a gyógyszerfogyasztás. A modern gyógyászat pedig egyre kevésbé tud megfelelni a vele szemben támasztott, nemegyszer irreális elvárásoknak.

Nem csoda tehát, ha a huszonegyedik század embere keresi azt a gondolatvilágot, azokat az energiákat, rezgéseket, amelyek képesek táplálni és újjáéleszteni az életerőt, helyreállítani a megzavart energiaegyensúlyt, s erőt, egészséget hoznak az életébe. S mindezt olyan megfogalmazásban, amely megfelel korunk emberének. Energia, energia-egyensúly, energiamező, vibráció, energia-konstelláció, energiafolyam, harmónia, transzformáció, kozmikus törvények — ezek a szavak akár jelszavai is lehetnének azoknak, akik az egyén és a világ gyógyulását a szellemi területről a materiális területre kiterjedő összhangban képzelik megvalósulni.

Mit mondanak a hangok és rezgések természetéről az ősi alaptanítások?
A rezgésterápia, hangterápia valamilyen formában a világ összes ősi civilizációjában felbukkant. Ismerték és alkalmazták a tibetiek, kínaiak, az ősi egyiptomiak, a görögök, a japánok, sőt az ausztrál őslakosok is tudatában voltak a rezgések gyógyító erejének. E csodálatra méltó kultúrákban az emberek harmóniában éltek a természettel, s mintegy hozzá tudták magukat kapcsolni a föld és a teremtmények természetes energiáihoz. Úgy hitték ugyanis, hogy a világmindenség egy élő organizmus, mely életerővel, finom energiafolyamokkal van megtöltve, s ez az egyetemes energia minden élet fő alkotóeleme. Az összes keleti filozófia, gyógyászati eljárás alaptanítása, hogy ha az ember harmóniában él a természet törvényeivel, úgy egészséges és kiegyensúlyozott lesz, mivel az életenergia szabadon és egyenletesen tud áramolni a testben. Egyértelműen a gátolt energiaáramlást tették felelőssé a megzavart energiaegyensúlyért, az érzelmek labilitásáért, a haragosság, félelem, idegesség, szomorúság kialakulásáért. Ezek a negatív érzelmi állapotok ugyanis gyengítik a testet, és támadhatóvá teszik azt a betegségekkel szemben.

Aki először találkozik ilyesféle elgondolásokkal, azzal a megállapítással, hogy a világban minden létező át van itatva energiával, először talán kételkedéssel fogja olvasni e sorokat, netán túlságosan is misztikusnak találja. Pedig nem annyira titokzatos vagy rejtélyes, mint amilyennek látszódik. Napjainkban már a modern kvantummechanika, az elemi részecskék fizikájának kutatói is elismerik, hogy a modern természettudományok és a távol-keleti tanítások között számos analógia áll fenn. A rendszerelméletből, a kvantumfizika eredményeiből is leszűrhető olyan következtetés, hogy a szüntelen mozgás a világegyetemben mindenütt jelen van, s világunk energiamezői, rezgő hullámformái folyamatosan hatnak egymásra. Tudományosan is alátámasztható a megállapítás, miszerint minden fizikai létezőnek, legyen az ásvány, növény, állat vagy ember, saját energiamezője van. Az emberi elektromágneses energiamező pontos műszerekkel mérhető, sőt fényképfelvételek is készíthetők róla. Környezetünk rezgéshullámai hatással vannak energiamezőnkre, vitalitásunkra, egészségünkre, azaz védelmezhetik, javíthatják, de akár rombolhatják is testi, lelki, szellemi jólétünket.

Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy a hangterápia, rezgésterápia, mint rezgésekkel, energiával való kezelés lényege abban áll, hogy a test energiamezejében keletkező zavarok gyógyító rezgések segítségével harmonizálhatóak. A megzavart energiaegyensúly helyreállítása lehetővé teheti a gyógyító energia szabad áramlását, s ez az energia-harmónia egészséget, vitalitást, érzelmi stabilitást, elégedettség érzetet eredményezhet.

A belső egyensúly felé vezető út rövidebb, mint gondolnánk!

A hangterápia, rezgésterápia magvának megértését elősegítő, lényegét leginkább kifejező kulcsfogalmak rövid leírása következik az alábbiakban.

Akupunktúra. A hagyományos kínai gyógyászat olyan élő egységként tekint az emberi testre, amelyben a meridiánokon át kozmikus életenergia áramlik. A jó közérzet és jó egészség alapja az életenergia megfelelő tempójú és elegendő mennyiségű, akadálymentes áramlása. Az energiapályákon, a meridiánokon helyezkednek el az akupunktúrás pontok, melyek a bőr alatt, az irharéteg sejtszöveteiben találhatók. Ha zavar keletkezik az energiaáramlásban, úgy a meridián-rendszereket alkotó pontokat stimulálják vagy nyugtatják különböző energiaharmonizáló eljárásokkal.

Az emberi test rezgése. Ősi tanítás, hogy minden emberi testnek van egy alapvető rezgése, és ha rá tudunk hangolódni erre a frekvenciára, úgy a magunkkal való kapcsolatunk egészségesebbé és gazdagabbá válik. Hasonló ez ahhoz a vélekedéshez, miszerint a földnek is megvan a saját frekvenciája, és jó hatása van ránk, ha összhangba kerülünk ezzel a frekvenciával.

Chi. A tradicionális keleti orvostudomány az életet adó erőt nevezi csinek. A csi különleges, közvetlenül a bőr alatt lévő pontokon, az úgynevezett akupunktúrás pontokon keresztül áramlik a testben.

Csakra . A szó jelentése forgó kerék, örvény. Kultúránkban az emberi test energiaközpontjait illetik a szóval. Úgy tartják, a tölcsér alakot formázó energiaörvényeken keresztül vesszük fel és adjuk le a szervezetünk működéséhez szükséges energiafajták többségét. A technikai fejlődésnek köszönhetően ma már felvételeken meg tudják jeleníteni a csakrákat, így egyre többen bizonyítottnak tekintik a létezésüket és elismerik a test egészséges működésében betöltött szerepüket. Eszerint az emberi testben 6 pár fő csakra, ezen túl pedig számtalan kisegítő csakra található.

Minden csakra kapcsolható egy meghatározott hanghoz. Bizonyos eszközökkel, például gongokkal, harangokkal, pontosan behangolt hangvillákkal az egész csakrarendszer energetizálható és újraegyensúlyozható, használatukkal növelhető a test természetes rezonanciája.

Első csakra hangja: C
Második csakra hangja: D
Harmadik csakra hangja: E
Negyedik csakra hangja: F
Ötödik csakra hangja: G
Hatodik csakra hangja: A
A Hetedik csakra hangja: H (B)

Gongterápia. Hangokat nemcsak a fülünkkel, hanem a sejtjeinkkel is képesek vagyunk érzékelni. A gong rezgéseit a test könnyen átveszi, hiszen a víz (mely testünk háromnegyed részét képezi) testünk minden pontján megtalálható, így a rezgésen keresztül sejtszinten, a sejtmembránt megmozgatva az egész szervezetben erőteljes anyagcsere folyamatot indít el. Gong játék közben a felharmonikusok olyan spektrumát halljuk, amik nyomáshullámokat gerjesztenek, s a test energiaközpontjaira erőteljes hatást gyakorolnak. A gong hangja segít megszabadítani a negativitástól, haragtól, aktivizálja a szervezet öngyógyító képességeit, harmonizál, tisztít, gyógyít. Mostanság nők és férfiak körében egyaránt kedvelt eszköz a fiatalság megőrzésének eszközeként. Megfigyelhető, ösztönösen is milyen tisztelettel közelítenek az emberek a gonghoz.

Hangterápia. A rezgésterápia legősibb formája. Tapasztalatok szerint a hang mint rezgésforma számtalan módon felhasználható a biológiai folyamatok szabályozásában, pszichés feszültségek oldására, a hangulat módosítására. Az energiamezők növelésének, az életöröm serkentésének utolérhetetlen módja. Ilyen módszer például a tonizálás, amikor annak érdekében, hogy testünk sejtjeinek rezgése megváltozzék, kibocsátunk egy magánhangzót, s azt hosszan kitartjuk. A túltonizálás felhangos éneklés néven ismert, míg a kántálás , mint az egyik legrégibb éneklési technika, hagyományosan sprirituális célokat szolgált. Azok, akik rendszeresen kántálnak, vitalitást, örömöt, belső békét tapasztalnak meg. Egyesek szerint tisztítja a csakrákat, és segít helyreállítani a test energiarendszerének harmóniáját. A mantra minden egyházi vagy spirituális szertartásnak lényeges eleme, mintegy szent hang. Gyógyító dalok elnevezéssel illetjük azoknak a hangoknak és szavaknak az éneklését, melyeket gyakran magunk költünk magunknak azért, hogy felvidítsanak, megnyugtassanak, biztassanak, felemeljenek. Jóllehet a tudomány még mindig szkeptikus ezekkel az újnak titulált, valójában ősrégi gyógyító eljárásokkal szemben, azonban akiknek használt, ők elkötelezett híveivé válnak.

Meridián. A hagyományos kínai gyógyászat jól ismerte az emberi test energiapályáit és működésének törvényszerűségeit. Meridiánnak nevezték el azokat az energiapályákat, amelyeken keresztül az életenergia áramlik az emberi testben.

Om. Archaikus iratok úgy tartják, az OM, vagy másként írva OHM volt az első hang a világban. Ez a teremtés őshangja. Megszólaltatásával az univerzum vibrációi válnak hallhatóvá. Az ember sejtjei erre az alaphangra vannak „behangolva”. Az OM szó intonálása tehát kapcsolatba hoz bennünket a legmagasabb rezgéssel.

Rezgés. A rezgés és hang fogalma nehezen választható szét. Ennek oka, hogy esetenként a rezgés hanggá, a hang rezgéssé alakul át, az ember pedig mindkettőt érzékeli. A köznyelvben azt a folyamatot, tényt nevezzük rezgésnek, melynek során valami rezeg, rezgésbe jön. A rezgő tárgy rezgését átadja a környező levegőnek. A levegőben a rezgés hatására sűrűsödések és ritkulások keletkeznek és terjednek, mely jelenség a levegő nyomásingadozásával jár. Ez a nyomásingadozás jut el a fülünkhöz, és a dobhártyát rezgésbe hozza, a hanginger hatására pedig az agyunkban hangérzet keletkezik. A rezgési idő az az idő, amely alatt a rezgő mozgást végző test mindkét szélső helyzetét érintve kiindulási helyzetébe visszatér. Rezgésszámnak nevezzük a másodpercenkénti rezgések számát.

Sejtmasszázs vagy hangmasszázs (hangfürdő). Legtöbbször gongokat vagy tibeti hangtálak egy csoportját használják erre a célra. A hangszerek gazdag rezgéstartománya újra megteremti a szervezet megzavart egyensúlyát, azaz segít visszanyerni az egészséget. Számtalan rendellenesség eredményesen kezelhető ezzel a módszerrel, például szorongásos állapotok megszüntetése, immunrendszer erősítése, energiablokkok oldása, fejfájás, emésztési zavarok, görcsök, ízületi fájdalmak.

Zenei hang. A periodikus rezgések által keltett hangjelenségeket hívjuk hangoknak. Egy meghatározott zenei hang egy alaprezgés által keltett alaphangból, és az alapfrekvencia egész számú többszöröseivel rezgő felhangokból áll.

Zeneterápia. A zene terápiás jellegű alkalmazása több ezer éves múltra tekint vissza. Komplex hatásmechanizmusa nem írható le semmilyen általánosító képlettel, de így vagy úgy, működni látszik: e zenét médiumként használó eljárás a személyiség önfejlesztő mechanizmusát kelti életre, s ezen túl fontos és hasznos kiegészítője a gyógyításnak, a gyógyulásnak és a megelőzésnek. Hatásos eljárás a testi-lelki ellazulás, stresszoldás elérésére. A gyógyulás első fokozatának a lelki felkészülést kell tekinteni, viszont a tökéletes belső ellazulás már önmagában is gyógyhatású, sőt számos esetben már terápiára sincs szükség. A zeneterápia formái közé tartozik a pszichoanalitikusan orientált zeneterápia, melyet képzett zeneterapeuták végeznek egyénileg vagy csoportosan. Másik típusa az aktív zenélés, ahol a zenecsinálás által segítik elő az önkifejezést, fejlesztik a kreatív képességeket, és dolgozzák fel a tudat alatti dolgokat. Harmadik típusa az un. passzív zenehallgatás vagy más szóval receptív zeneterápia, melynek szintén igazoltan jótékony hatása van testre és lélekre egyaránt. A zene strukturáló aspektusa miatt rendkívül hatásos segédeszköze a tanulásnak is. Az elvégzett kutatások mára lassan ugyan, de a szkeptikus nyugati orvostársadalom számára is elfogadhatóvá teszik ezt az ősrégi tapasztalatot.

Ha kérdése van, vagy a témához kapcsolódó további információra van szüksége, e-mailben vegye fel velünk a kapcsolatot: legators@t-online.hu

Gyakori kérdések menüpontban a témához további olvasnivaló található >>

Az információk felhasználásával és az eszközök használatával kapcsolatos megjegyzés:

A weboldalon megjelenő valamennyi információ tájékoztatásul szolgál, s nem feltétlenül azonos az egzakt tényeken alapuló orvostudomány konzekvenciáival. Legjobb tudásunk és szándékunk alapján adjuk közre az oldalon szereplő szövegeket továbbgondolás és az érdeklődés felkeltése céljából, ugyanakkor semmiféle felelősséget nem vállalunk az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai és elírások miatt. Az oldalainkon feltüntetett valamennyi információ felhasználása az olvasó saját felelősségére történhet, az oldalon leírtak alkalmazásából fakadó esetleges közvetlen vagy közvetett károkért semmiféle felelősséget nem vállalunk. Betegségre utaló tünetek esetén mindenki haladéktalanul forduljon orvoshoz, és kövesse annak utasításait.

(Az oldal még fejlesztés alatt áll.)